Architektúra

Audit architektúry

Hľadáte skutočných odborníkov na architektúru? Vyvinuli sme službu pomocou, ktorej sa Vám bezplatne pozrieme na Váš projekt a preveríme či je naozaj kvalitne a ekonomicky navrhnutý.

 

Na projekte bytových domov v Trnave sme optimalizáciou vnútorných dispozícií zvýšili predajnú plochu o 500 m² čo je cca 1.700.000 € navýšenie zisku pre investora a to pri zachovaní vonkajších rozmerov, tak aby sme nemuseli meniť platné územné rozhodnutie.

 

K výsledkom auditu sa dostávame viacerými cestami, hlavne však zberom informácií, ktoré si vyhodnocujeme a v prehľadnej forme ich prezentujeme klientovi. Výsledkom nášho auditu je komfortne bývanie, navýšenie zisku pre investora a použitie prémiových materiálov na projekte.

Prípadové

Prípadové štúdie

pripadovestudie

V krátkej dobe Vás budeme telefonicky kontaktovať.

Architektúra

Audit zdarma

Náš audit je o efektívnom využití priestoru, nie o zámene stavebných materiálov za lacnejšie. Priestor optimalizujeme aj vďaka naším interným profesiám, ktoré do tohto procesu aktívne vstupujú.

Váš projekt vieme auditovať v každom stupni rozpracovanosti projektu.

Na vašom jestvujúcom projekte vyhodnotíme zdarma:
- či sú navrhnuté dispozície naozaj efektívne
- nájdeme nedostatky projektu a navrhneme ich efektívne riešenia
- pozrieme sa na projekt z pohľadu ekonomiky
- vyhodnotíme či je projekt užívateľský najlepší pre obyvateľa alebo užívateľa

Objednať

Audit zdarma

auditarchbanner

    V krátkej dobe Vás budeme telefonicky kontaktovať.

    studie3009