Jaroslav Kováč - MODIOR
info@modior.sk
+421 948 770 685
MDZ 8_1

Rovnosť príležitostí: Ako otvárame dvere ženám do sveta architektúry

Rovnosť príležitostí: Ako otvárame dvere ženám do sveta architektúry

Rovnosť príležitostí je ako harmonická symfónia v orchestri modernej doby, kde každý inštrument – bez ohľadu na svoju podstatu – má možnosť rozozvučať sa v plnej sile a kráse. V našom prípade sú inštrumentmi naši zamestnanci a medzi nimi, samozrejme, aj ženy, ktoré zaujímajú miesta od juniorských až po seniorské pozície. Táto harmonická symfónia vychádza z hlbokého záväzku k hodnotám ESG (environmentálnym, sociálnym a riadiacim), ktoré sa odzrkadľujú vo všetkých aspektoch našej práce, vrátane začleňovania a podpory kariérneho rastu žien.
To, čo nás robí výnimočnými, nie je len prijímanie žien do rôznych úrovní pozícií, ale aj kultivácia prostredia, kde majú príležitosť rásť, rozvíjať sa a stať sa lídrami. A práve tu prichádza do hry náš záväzok k ESG princípom. Spoločnosť sa neustále snaží vytvárať inkluzívne pracovné prostredie, kde sa každý cíti cenený a kde sú zohľadňované potreby každého jednotlivca. Ponúkame tiež školenia a workshopy zamerané na vedenie a osobný rozvoj, ktoré sú otvorené pre všetkých, kto má ambície rásť.
MDZ 8_2

Rovnosť príležitostí v našej spoločnosti nie je len časťou našej firemnej stratégie, je to náš záväzok k budovaniu lepšej, spravodlivejšej a udržateľnejšej budúcnosti. Pridajte sa k nám na tejto ceste, kde talent a tvrdá práca sú kľúčmi k úspechu, bez ohľadu na pohlavie.

Ďalšie články

Team MODIOR sa vzdelával v Nemecku

Ako BIM mení pravidlá hry v architektúre: Prekročte hranice možného

Ako sa ekologické stavebné materiály stávajú kľúčom k lepšej budúcnosti

Školenie o vykurovacích systémoch v IMI Hydronic Engineering

Zelena strecha 7_1

Ako môže zelená strecha pomôcť v boji proti záplavám?

Ako môže zelená strecha pomôcť v boji proti záplavám?

Zelené strechy nie sú iba esteticky príjemným doplnkom moderných budov, ale predstavujú aj efektívny spôsob, ako minimalizovať riziko záplav. Tento koncept, stále viac populárny v ekologickej architektúre, využíva vegetáciu na absorpciu zrážkovej vody, čím znižuje množstvo vody, ktoré by inak smerovalo do kanalizácie a potenciálne spôsobovalo záplavy.

Pre developerov a investorov to predstavuje atraktívnu investíciu, keďže zelené strechy nielenže zvyšujú hodnotu nehnuteľnosti, ale taktiež prispievajú k znižovaniu nákladov na energie a správu vodných zdrojov. Okrem toho, vďaka ich schopnosti izolovať budovu, môžu znížiť potrebu klimatizácie počas letných mesiacov a vykurovania v zime.

Zelena strecha 7_2

Voda ako zdroj, nie prekážka: Inovatívne riešenia v architektúre

V oblastiach, kde je riziko záplav vysoké, môže byť voda vnímaná skôr ako prekážka než ako zdroj. Avšak s rozumným plánovaním a inovačnými architektonickými riešeniami je možné tento pohľad zmeniť.

Napríklad systémy na zber dažďovej vody môžu transformovať zrážkovú vodu z potenciálnej hrozby na cenný zdroj, ktorý je možné využiť na zavlažovanie zelene, či ako súčasť systémov chladenia budov. Pre investora to predstavuje príležitosť investovať do projektov, ktoré nielen chránia pred negatívnymi dopadmi záplav, ale taktiež prispievajú k efektívnejšiemu a udržateľnému využívaniu vodných zdrojov.

Zelena strecha 7_3 Pode Vsi

Ďalšie články

Ako sa ekologické stavebné materiály stávajú kľúčom k lepšej budúcnosti

Rovnosť príležitostí: Ako otvárame dvere ženám do sveta architektúry

Team MODIOR sa vzdelával v Nemecku

Ako BIM mení pravidlá hry v architektúre: Prekročte hranice možného

bio design 6_1

Biophilic design: Ako príroda ovplyvňuje modernú architektúru

Biophilic design: Ako príroda ovplyvňuje modernú architektúru

Biophilic design, alebo biofilický dizajn, predstavuje filozofiu, ktorá sa snaží prepájať životné prostredie človeka s prírodou pomocou architektonických a dizajnových riešení. V srdci tejto filozofie je hlboké presvedčenie, že kontakt s prírodou má pozitívny vplyv na naše zdravie, pohodu a produktivitu. Tento trend si kladie za cieľ vytvárať harmonické prostredie, ktoré podporuje trvalú udržateľnosť a zároveň prináša estetickú hodnotu.

Príkladom môže byť využitie prirodzeného denného osvetlenia, ktoré znižuje potrebu umelého osvetlenia, a navyše má tiež pozitívny vplyv na psychiku a fyzické zdravie obyvateľov. Predstavte si budovu s veľkými oknami, ktoré nechávajú do vnútra preniknúť slnečné lúče a umožňujú obyvateľom vychutnať si výhľad na okolitú prírodu. Tento jednoduchý, no účinný prvok dokáže premeniť každodenný život a posunúť ho bližšie k prírode.

bio design 6_2

Zelené strechy sú ďalším významným prvkom v biophilic designe. Tie nielen pridávajú estetickú hodnotu budove, ale tiež pomáhajú regulovať teplotu vnútri, čím znižujú potrebu klimatizácie. V lete zelená strecha absorbuje teplotu, zatiaľ čo v zime poskytuje izoláciu. Okrem toho zelené strechy podporujú biodiverzitu, poskytujú domov pre rastliny, vtáky a hmyz, a tým prispievajú k ekologickej rovnováhe.

Voda ako prírodný prvok má tiež svoje miesto v biophilic designe. Či už ide o vnútorné fontány alebo vonkajšie vodné prvky, zvuk tečúcej vody má upokojujúci účinok na ľudskú psychiku. Voda vytvára pocit sviežosti a prináša kus prírody do mestského prostredia.

bio design 2

Materiály používané v biophilic designe sú často prírodné alebo recyklované, čím znižujú negatívny dopad na životné prostredie. Drevo, kameň, bambus – každý z týchto materiálov prináša so sebou príbeh a dotýka sa našich zmyslov na mnohých úrovniach. Architektúra a dizajn, ktoré zahŕňajú tieto princípy, prispievajú k estetike a pohodliu, ale predovšetkým k ochrane a udržateľnosti našej planéty pre budúce generácie.

Ďalšie články

Zelené strechy a ich prínos pre udržateľný rozvoj moderných stavieb

Školenie o vykurovacích systémoch v IMI Hydronic Engineering

Ako BIM mení pravidlá hry v architektúre: Prekročte hranice možného

Team MODIOR sa vzdelával v Nemecku

eko materialy 5_1

Ako sa ekologické stavebné materiály stávajú kľúčom k lepšej budúcnosti

Ako sa ekologické stavebné materiály stávajú kľúčom k lepšej budúcnosti

V dnešnej dobe, keď čelíme kritickým výzvam zmeny klímy a znižovania emisií skleníkových plynov, sa pojem trvalej udržateľnosti stal nielen trendom, ale nutnosťou. Tento koncept získal významnú pozornosť aj v oblasti architektúry a stavebníctva, kde udržateľné stavebné materiály predstavujú revolúciu v spôsobe, akým myslíme na výstavbu a dizajn našich budov.

Predstavte si budovu, ktorá nielenže stojí ako majestátny výkrik moderného dizajnu, ale je taktiež živým dôkazom harmónie s prírodou. Takéto stavby sa stávajú realitou vďaka inovatívnym materiálom, ktoré sú ekologické, aj ekonomicky výhodné. Ich použitie však vyvoláva otázky o ich účinnosti, nákladoch a porovnaní s tradičnými materiálmi.

Pojem udržateľnosti v architektúre sa často spája s používaním materiálov, ktoré minimalizujú negatívny vplyv na životné prostredie. Od bambusu, cez recyklované plastové panely, až po inovatívne izolačné materiály, ako je napríklad ovčia vlna, možnosti sú tak rozmanité ako nikdy predtým. Tieto materiály nielen znižujú potrebu neobnoviteľných zdrojov, ale často predstavujú aj úsporu energie vďaka svojim izolačným vlastnostiam a dlhšej životnosti.

eko materialy 5_2

V porovnaní s tradičnými materiálmi je dôležité pripomenúť, že náklady na udržateľné materiály neustále klesajú vďaka technologickému pokroku a zvyšujúcemu sa dopytu. Napríklad, cena solárnych panelov sa za posledných desať rokov dramaticky znížila, čím sa stali dostupnejšími pre širokú verejnosť.

Zahrnutie trvalo udržateľných prvkov do architektúry sa javí nielen ako ekonomicky rozumné, ale aj ako morálna a ekologická povinnosť. Tieto materiály nám umožňujú vytvoriť budovy, ktoré slúžia našim potrebám, a zároveň sú tiež v súlade s ochranou a zachovaním našej planéty pre budúce generácie.

eko materialy 5_3

Ďalšie články

Zelené strechy a ich prínos pre udržateľný rozvoj moderných stavieb

Školenie o vykurovacích systémoch v IMI Hydronic Engineering

Ako BIM mení pravidlá hry v architektúre: Prekročte hranice možného

Team MODIOR sa vzdelával v Nemecku

Zelena strecha 4_1 Urad-vlady-SR-MODIOR

Zelené strechy a ich prínos pre udržateľný rozvoj moderných stavieb

Zelené strechy a ich prínos pre udržateľný rozvoj moderných stavieb

V srdci každého mesta, kde sa moderné stavby týčia k oblohe ako stromy v betónovom lese, existuje túžba po zeleni, po kúsku prírody, ktorá by priniesla oázu pokoja a sviežosti do ruchu mestského života. V tomto kontexte prinášajú zelené strechy, ako inovatívne riešenie, nádej a sľub pre trvalú udržateľnosť v architektúre moderných budov.

Predstavte si zelenú strechu ako plášť, ktorý chráni budovu pred extrémami vonkajšieho sveta. V zime funguje ako izolácia, udržiava teplo a znižuje potrebu vykurovania. V lete naopak pôsobí ako chladič, absorbuje slnečné lúče a znižuje teplotu nielen na streche, ale aj v celom okolí. Tento jav môžeme prirovnať k oáze uprostred púšte, kde zeleň prináša úľavu a osvieženie.

zelena strecha 4_2

Zelené strechy v širšom kontexte prispievajú k zníženiu tzv. tepelného ostrova, čo je jav, keď mestské oblasti majú vyššie teploty ako ich okolie. Tento fenomén je dôsledkom nadmernej urbanizácie a používania materiálov, ktoré absorbujú a udržiavajú teplo. Zelené strechy pôsobia proti tomuto efektu tým, že znižujú teploty, čo vedie k zníženiu potreby klimatizácie a teda aj k nižšej spotrebe energie.

Investori a developeri by mali zvážiť začlenenie zelených striech do svojich projektov nielen z ekonomických dôvodov, ako sú úspory energie a zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti, ale aj z dôvodov ekologických. Vytváraním zelených striech prispejú k znižovaniu negatívnych dopadov urbanizácie na životné prostredie a zlepšia kvalitu života v mestách.

V dnešnej dobe, keď sa svet zaoberá otázkami klimatických zmien a hľadá cesty k udržateľnému rozvoju, môžu zelené strechy slúžiť ako jeden z kľúčov k riešeniu, ktoré nielen zlepšuje naše budovy, ale aj náš svet.

zelena strecha 4_3

Ďalšie články

Team MODIOR sa vzdelával v Nemecku

Ako BIM mení pravidlá hry v architektúre: Prekročte hranice možného

Školenie o vykurovacích systémoch v IMI Hydronic Engineering

Rovnosť príležitostí: Ako otvárame dvere ženám do sveta architektúry

bim3_1

Ako BIM mení pravidlá hry v architektúre: Prekročte hranice možného

Ako BIM mení pravidlá hry v architektúre: Prekročte hranice možného

Predstavte si, že by ste mali moc postaviť budúcnosť doslova na dosah ruky. Že by každá Vaša myšlienka mohla byť okamžite zhmotnená v digitálnej podobe, dokonalá v každom detaile. Vďaka technológii BIM (Building Information Modeling) je to možné, a my by sme Vám radi predstavili, ako tento nástroj mení tvár architektúry a inžinierstva tak, ako sme ju doteraz poznali.

BIM je revolúcia v myslení a prístupe k projektovaniu a realizácii stavebných projektov. Predstavte si, že každá časť Vašej budovy je prepracovaná do najmenšieho detailu ešte predtým, ako sa položí prvý základný kameň. Každý materiál, každý prvok konštrukcie, každé technické riešenie je precízne zahrnuté do digitálneho modelu, ktorý slúži nielen ako vizuálna prezentácia, ale aj ako komplexná databáza všetkého, čo s projektom súvisí.

bim3_2

Pomocou BIM môžete vidieť konkrétne výsledky Vašej investície do nehnuteľnosti ešte predtým, ako sú realizované. Môžete preskúmať každý detail, vykonať zmeny bez dodatočných nákladov a získať úplnú kontrolu nad projektom. Rýchlosť, s ktorou dokážeme modelovať a simulovať rôzne scenáre, umožňuje nielen ušetriť čas a peniaze, ale aj zvyšuje bezpečnosť a udržateľnosť budov.

Ak hľadáte spôsob, ako zvýšiť efektivitu Vašich projektov, znížiť náklady a zároveň dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu, BIM je odpoveďou. Nezáleží na tom, či plánujete výstavbu kancelárskej budovy, nákupného centra alebo rezidenčného komplexu. S BIM môžeme spoločne prekročiť hranice tradičnej architektúry a vytvoriť niečo úplne nové, niečo, čo posunie hranice možného.

bim3_3

Ďalšie články

Zelené strechy a ich prínos pre udržateľný rozvoj moderných stavieb

Rovnosť príležitostí: Ako otvárame dvere ženám do sveta architektúry

Biophilic design: Ako príroda ovplyvňuje modernú architektúru

Ako sa ekologické stavebné materiály stávajú kľúčom k lepšej budúcnosti

IMI Hydro 3

Školenie o vykurovacích systémoch v IMI Hydronic Engineering

Školenie o vykurovacích systémoch v IMI Hydronic Engineering

Minimalizovanie energetickej náročnosti budov, ktoré ide ruka v ruke so znižovaním uhlíkovej stopy objektov, je v súčasnom staviteľstve témou číslo jedna. Aby sme v našich projektoch dokázali čo najlepšie optimalizovať funkčnosť vykurovacích systémov a prispeli tak aj k úspornejšej a ekologickejšej prevádzke budov, zúčastnili sme sa školenia organizovaného spoločnosťou IMI Hydronic Engineerig v Humpolci.

IMI Hydro 2

Školenie nás naučilo, ako je možné správnym vyvážením vykurovacej sústavy ušetriť na počiatočnej cene komponentov, akými sú napr. obehové čerpadlo alebo veľkosť vykurovacích telies, aj ako je možné optimalizovať režijné náklady počas životnosti stavby.

Dozvedeli sme sa, že vyvažovacie ventily je potrebné osádzať na začiatku vykurovacej vetvy hneď za rozdeľovačom, ďalej na pätách odbočiek hlavného rozvodu väčšinou pod stropom podzemného podlažia, a tiež, že je potrebné vyvážiť aj odbočky na každom podlaží. Vyvažovacie ventily sa taktiež používajú pri vzduchotechnických jednotkách. Ventily Stad (prívodné potrubie) a Stap (vratné potrubie) sa odporúča osádzať na všetky väčšie stavby ako rodinný dom, keďže bez nich je následné vyregulovanie celej sústavy mimoriadne náročné alebo nemožné. Vynechanie ventilu na päte stupačky v snahe ušetriť na nákladoch tak môže vo výsledku viesť k predraženiu celej stavby.

Pri menších výkonoch sú vhodnou alternatívou k vyvažovacím ventilom Stad tlakovo nezávislé vyvažovacie a regulačné ventily. Pri nich odpadá nutnosť vyvažovania, keďže je možné na nich nastaviť maximálny prietok.

Po prezentácii meracích prístrojov TA Scope, ktoré umožňujú merať prietok, tlakovú stratu, nastavenie kv meraného ventilu a teplotu média, sme si prakticky vyskúšali meranie a vyvažovanie na vykurovacej sústave inštalovanej priamo v školiacom stredisku, simulujúcej jednu vykurovaciu vetvu v bytovom dome so 4 podlažiami.

IMI Hydro

Popri nadobudnutí cenných odborných vedomostí sme si počas tejto jednodňovej exkurzie za poznaním stihli užiť atmosféru stredočeského mesta Humpolec, vrátane krátkej obhliadky historického centra a ochutnávky tradičnej českej kuchyne.

Ďalšie články

Zelené strechy a ich prínos pre udržateľný rozvoj moderných stavieb

Biophilic design: Ako príroda ovplyvňuje modernú architektúru

Team MODIOR sa vzdelával v Nemecku

Ako môže zelená strecha pomôcť v boji proti záplavám?

Schuco 1

Team MODIOR sa vzdelával v Nemecku

Team MODIOR sa vzdelával v Nemecku

Oblasť architektúry a stavebníctva napreduje, spolu s pribúdajúcimi novými technológiami, míľovými krokmi a náš tím profesionálov – architektov, stavebných inžinierov a profesistov s nimi udržiava tempo. Našich kolegov podporujeme v tom, aby si neustále dopĺňali informácie o najhorúcejšie trendy a novinky v našom odbore. Umožňujeme im absolvovanie školení, prednášok, či konferencií a pravidelne navštevujeme veľtrhy.

Jednou z takýchto príležitostí bol popredný stavebný veľtrh BAU 2023 v Mníchove, na ktorom 2260 vystavovateľov zo 49 krajín predstavilo svoje novinky a nové trendy v stavebníctve. V priebehu 6 dní ju navštívilo neuveriteľných 190 000 návštevníkov.

Schuco 2

Dvojdňový vzdelávací pobyt zahájili naši kolegovia prednáškou firmy SCHÜCO, ktorá bola naším hostiteľom. Prezentácia nás uviedla do problematiky uhlíkovej stopy a riešení, ktoré prispievajú k jej minimalizácii. Cieľom vývoja v oblasti stavebníctva je dosiahnuť klimatickú neutralitu stavby vo všetkých jej fázach, počnúc návrhom, cez výstavbu a prevádzku budovy až po recykláciu.

Jedným z takýchto riešení, ktoré bolo súčasťou expozície, je napríklad moderná zelená fasáda Schüco AF UDC 80 Green Façade. Táto dynamická modulová fasáda, umožňujúca veľkú variabilitu pri návrhu štruktúry fasády so živou zeleňou, sa vyznačuje moderným vzhľadom a má veľký potenciál využitia v oblastiach s vysokou koncentráciou zastavanosti.

Pri prehliadke 18 výstavných pavilónov so stánkami firiem z celého sveta kolegovia získali komplexný obraz o aktuálnych trendoch a smerovaní stavebníctva, ako aj množstvo nových kontaktov, ktoré sú teraz prínosom pre našu prácu.

Schuco 3

Ďalšie články

Ako sa ekologické stavebné materiály stávajú kľúčom k lepšej budúcnosti

Rovnosť príležitostí: Ako otvárame dvere ženám do sveta architektúry

Zelené strechy a ich prínos pre udržateľný rozvoj moderných stavieb

Školenie o vykurovacích systémoch v IMI Hydronic Engineering

PARTNERI
Naši partneri
partneri scia 1partneri protech_clrpartneri revitpartneri
Hľadáte partnera pre váš nový projekt?
Kontakt
Kariéra v MODIOR
Zistiť viac

Copyright © 2023 Envea s.r.o

Zásady ochrany osobných údajov