Vzdelávanie - MODIOR
info@modior.sk
+421 948 770 685
IMI Hydro 3

Školenie o vykurovacích systémoch v IMI Hydronic Engineering

Školenie o vykurovacích systémoch v IMI Hydronic Engineering

Minimalizovanie energetickej náročnosti budov, ktoré ide ruka v ruke so znižovaním uhlíkovej stopy objektov, je v súčasnom staviteľstve témou číslo jedna. Aby sme v našich projektoch dokázali čo najlepšie optimalizovať funkčnosť vykurovacích systémov a prispeli tak aj k úspornejšej a ekologickejšej prevádzke budov, zúčastnili sme sa školenia organizovaného spoločnosťou IMI Hydronic Engineerig v Humpolci.

IMI Hydro 2

Školenie nás naučilo, ako je možné správnym vyvážením vykurovacej sústavy ušetriť na počiatočnej cene komponentov, akými sú napr. obehové čerpadlo alebo veľkosť vykurovacích telies, aj ako je možné optimalizovať režijné náklady počas životnosti stavby.

Dozvedeli sme sa, že vyvažovacie ventily je potrebné osádzať na začiatku vykurovacej vetvy hneď za rozdeľovačom, ďalej na pätách odbočiek hlavného rozvodu väčšinou pod stropom podzemného podlažia, a tiež, že je potrebné vyvážiť aj odbočky na každom podlaží. Vyvažovacie ventily sa taktiež používajú pri vzduchotechnických jednotkách. Ventily Stad (prívodné potrubie) a Stap (vratné potrubie) sa odporúča osádzať na všetky väčšie stavby ako rodinný dom, keďže bez nich je následné vyregulovanie celej sústavy mimoriadne náročné alebo nemožné. Vynechanie ventilu na päte stupačky v snahe ušetriť na nákladoch tak môže vo výsledku viesť k predraženiu celej stavby.

Pri menších výkonoch sú vhodnou alternatívou k vyvažovacím ventilom Stad tlakovo nezávislé vyvažovacie a regulačné ventily. Pri nich odpadá nutnosť vyvažovania, keďže je možné na nich nastaviť maximálny prietok.

Po prezentácii meracích prístrojov TA Scope, ktoré umožňujú merať prietok, tlakovú stratu, nastavenie kv meraného ventilu a teplotu média, sme si prakticky vyskúšali meranie a vyvažovanie na vykurovacej sústave inštalovanej priamo v školiacom stredisku, simulujúcej jednu vykurovaciu vetvu v bytovom dome so 4 podlažiami.

IMI Hydro

Popri nadobudnutí cenných odborných vedomostí sme si počas tejto jednodňovej exkurzie za poznaním stihli užiť atmosféru stredočeského mesta Humpolec, vrátane krátkej obhliadky historického centra a ochutnávky tradičnej českej kuchyne.

Ďalšie články

Zelené strechy a ich prínos pre udržateľný rozvoj moderných stavieb

Rovnosť príležitostí: Ako otvárame dvere ženám do sveta architektúry

Ako BIM mení pravidlá hry v architektúre: Prekročte hranice možného

Ako môže zelená strecha pomôcť v boji proti záplavám?

Schuco 1

Team MODIOR sa vzdelával v Nemecku

Team MODIOR sa vzdelával v Nemecku

Oblasť architektúry a stavebníctva napreduje, spolu s pribúdajúcimi novými technológiami, míľovými krokmi a náš tím profesionálov – architektov, stavebných inžinierov a profesistov s nimi udržiava tempo. Našich kolegov podporujeme v tom, aby si neustále dopĺňali informácie o najhorúcejšie trendy a novinky v našom odbore. Umožňujeme im absolvovanie školení, prednášok, či konferencií a pravidelne navštevujeme veľtrhy.

Jednou z takýchto príležitostí bol popredný stavebný veľtrh BAU 2023 v Mníchove, na ktorom 2260 vystavovateľov zo 49 krajín predstavilo svoje novinky a nové trendy v stavebníctve. V priebehu 6 dní ju navštívilo neuveriteľných 190 000 návštevníkov.

Schuco 2

Dvojdňový vzdelávací pobyt zahájili naši kolegovia prednáškou firmy SCHÜCO, ktorá bola naším hostiteľom. Prezentácia nás uviedla do problematiky uhlíkovej stopy a riešení, ktoré prispievajú k jej minimalizácii. Cieľom vývoja v oblasti stavebníctva je dosiahnuť klimatickú neutralitu stavby vo všetkých jej fázach, počnúc návrhom, cez výstavbu a prevádzku budovy až po recykláciu.

Jedným z takýchto riešení, ktoré bolo súčasťou expozície, je napríklad moderná zelená fasáda Schüco AF UDC 80 Green Façade. Táto dynamická modulová fasáda, umožňujúca veľkú variabilitu pri návrhu štruktúry fasády so živou zeleňou, sa vyznačuje moderným vzhľadom a má veľký potenciál využitia v oblastiach s vysokou koncentráciou zastavanosti.

Pri prehliadke 18 výstavných pavilónov so stánkami firiem z celého sveta kolegovia získali komplexný obraz o aktuálnych trendoch a smerovaní stavebníctva, ako aj množstvo nových kontaktov, ktoré sú teraz prínosom pre našu prácu.

Schuco 3

Ďalšie články

Rovnosť príležitostí: Ako otvárame dvere ženám do sveta architektúry

Školenie o vykurovacích systémoch v IMI Hydronic Engineering

Ako BIM mení pravidlá hry v architektúre: Prekročte hranice možného

Biophilic design: Ako príroda ovplyvňuje modernú architektúru

PARTNERI
Naši partneri
partneri scia 1partneri protech_clrpartneri revitpartneri
Hľadáte partnera pre váš nový projekt?
Kontakt
Kariéra v MODIOR
Zistiť viac

Copyright © 2023 Envea s.r.o

Zásady ochrany osobných údajov