Minimalizovanie energetickej náročnosti budov, ktoré ide ruka v ruke so znižovaním uhlíkovej stopy objektov, je v súčasnom staviteľstve témou číslo jedna. V záujme toho, aby sme v nami navrhovaných projektoch dokázali čo najlepšie optimalizovať funkčnosť vykurovacích systémov a prispeli tak aj k úspornejšej a ekologickejšej prevádzke budov, využili sme možnosť zúčastniť sa školenia organizovaného spoločnosťou IMI Hydronic engineerig.

IMI Hydro 2

Školenie zamerané na vyvažovanie vykurovacích sústav a rozvodov cirkulácie sa konalo v českom Humpolci a skupinka našich kolegov sa ho zúčastnila spolu s ďalšími profesistami z Čiech a zo Slovenska.

 

Školenie pozostávalo z teoretickej a praktickej časti. Dopoludnie bolo venované prezentácii na tému “ako je možné správnym vyvážením vykurovacej sústavy ušetriť na počiatočnej cene komponentov “ (akými sú napríklad obehové čerpadlo alebo veľkosť vykurovacích telies) a “ako je možné optimalizovať režijné náklady počas životnosti stavby.”

 

Dozvedeli sme sa, že vyvažovacie ventily je potrebné osádzať na začiatku vykurovacej vetvy hneď za rozdeľovačom, ďalej na pätách odbočiek hlavného rozvodu väčšinou pod stropom podzemného podlažia a tiež, že je potrebné vyvážiť aj odbočky na každom podlaží. Vyvažovacie ventily sa taktiež používajú pri vzduchotechnických jednotkách. Ventily Stad (prívodné potrubie) a Stap (vratné potrubie) sa odporúča osádzať na všetky väčšie stavby ako rodinný dom, keďže bez nich je následné vyregulovanie celej sústavy mimoriadne náročné alebo nemožné. Vynechanie ventilu na päte stupačky, v snahe ušetriť na nákladoch, tak môže vo výsledku viesť k predraženiu celej stavby.

 

Pri menších výkonoch sú vhodnou alternatívou k vyvažovacím ventilom Stad, tlakovo nezávislé vyvažovacie a regulačné ventily. Pri týchto ventiloch odpadá nutnosť vyvažovania, keďže je možné na nich nastaviť maximálny prietok. Majú rôzne možnosti využitia v systémoch s konštantným prietokom (bez pohonu), alebo s pohonom pri variabilnom prietoku.

 


Záver prezentácie bol venovaný meracím prístrojom TA Scope, ktoré umožňujú merať prietok, tlakovú stratu, nastavenie kv meraného ventilu a teplotu média. Základné funkcie týchto zariadení same mali možnosť priamo na mieste vyskúšať.

IMI Hydro 3

Po obedňajšej prestávke sme si prakticky vyskúšali meranie a vyvažovanie na vykurovacej sústave inštalovanej priamo v školiacom stredisku, ktorá v menšom merítku predstavovala jednu vykurovaciu vetvu v bytovom dome so štyrmi podlažiami. Vďaka tomu sme si naše teoretické poznatky prakticky overili a zafixovali, čo nám umožní využívať ich v praxi s lepším porozumením.

 


Popri nadobudnutí cenných odborných vedomostí, sme si počas tejto jednodňovej exkurzie za poznaním, stihli užiť atmosféru stredočeského mesta Humpolec, vrátane krátkej obhliadky historického centra a ochutnávky tradičnej českej kuchyne.

IMI Hydro