Rovnosť príležitostí: Ako otvárame dvere ženám do sveta architektúry

Rovnosť príležitostí je ako harmonická symfónia v orchestri modernej doby, kde každý inštrument – bez ohľadu na svoju podstatu – má možnosť rozozvučať sa v plnej sile a kráse. V našom prípade sú inštrumentmi naši zamestnanci a medzi nimi, samozrejme, aj ženy, ktoré zaujímajú miesta od juniorských až po seniorské pozície. Táto harmonická symfónia vychádza z hlbokého záväzku k hodnotám ESG (environmentálnym, sociálnym a riadiacim), ktoré sa odzrkadľujú vo všetkých aspektoch našej práce, vrátane začleňovania a podpory kariérneho rastu žien.
To, čo nás robí výnimočnými, nie je len prijímanie žien do rôznych úrovní pozícií, ale aj kultivácia prostredia, kde majú príležitosť rásť, rozvíjať sa a stať sa lídrami. A práve tu prichádza do hry náš záväzok k ESG princípom. Spoločnosť sa neustále snaží vytvárať inkluzívne pracovné prostredie, kde sa každý cíti cenený a kde sú zohľadňované potreby každého jednotlivca. Ponúkame tiež školenia a workshopy zamerané na vedenie a osobný rozvoj, ktoré sú otvorené pre všetkých, kto má ambície rásť.
MDZ 8_2

Rovnosť príležitostí v našej spoločnosti nie je len časťou našej firemnej stratégie, je to náš záväzok k budovaniu lepšej, spravodlivejšej a udržateľnejšej budúcnosti. Pridajte sa k nám na tejto ceste, kde talent a tvrdá práca sú kľúčmi k úspechu, bez ohľadu na pohlavie.

Ďalšie články

Zelené strechy a ich prínos pre udržateľný rozvoj moderných stavieb

Ako môže zelená strecha pomôcť v boji proti záplavám?

Team MODIOR sa vzdelával v Nemecku

Ako sa ekologické stavebné materiály stávajú kľúčom k lepšej budúcnosti