Naša cesta za vzdelaním: Deň plný učenia sa a spoznávania nových ľudí

Kedy naposledy ste vyrazili na cestu za novými vedomosťami a zručnosťami? Náš tím mal práve túto skvelú možnosť, keď sme sa vybrali na školenie do malebného mesta Humpolec v Českej republike. Cieľom našej cesty bolo zúčastniť sa komplexného školenia o vykurovacích a ventilačných systémoch, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v modernom stavebníctve a inžinierstve.

Skorý začiatok a nádherná cesta

Náš deň sa začal v Bratislave, kde sme sa zhromaždili v skorých ranných hodinách na parkovisku pri Auparku. Po plynulej hodinovej jazde sme v Kútoch pred hranicami vyzdvihli kolegu, čím sme mu ušetrili cestu do Bratislavy. Zvyšok cesty prebehol bezproblémovo, vďaka dobre udržiavaným českým diaľniciam. 

Približne 50 kilometrov pred Humpolcom sme prechádzali kopcovitým úsekom diaľnice s občasnými zvyškami snehu, čo nás vzhľadom na našu jarne ladenú obuv na aute celkom prekvapilo. Aj napriek tejto miernej prekážke sme ale dorazili na miesto určenia 40 minút pred začiatkom školenia.

Prezentácia a náplň školenia

Školenie začalo prezentáciou o vyvažovaní vykurovacích systémov a rozvodov cirkulácie. Rýchlo sme sa dozvedeli, že správne vyváženie môže viesť k značným úsporám nákladov na počiatočné komponenty, ako sú obehové čerpadlá a samotné radiátory. Následne prispieva k optimalizácii prevádzkových nákladov počas životnosti budovy.

Prezentáciu trénera pravidelne prerušovali otázky od účastníkov, ktoré sa väčšinou týkali tém preberaných na prezentácii. Po približne hodine sme si dali krátku prestávku, počas ktorej sme sa predstavili ostatným účastníkom. Medzi nami boli dizajnéri HVAC systémov zo Slovenska a Česka, odborníci na meranie a reguláciu z Prahy, ale aj skupina dizajnérov HVAC systémov z Veľkej Británie.

Treba poznamenať, že tréneri nás príjemne prekvapili občerstvením počas prestávky. Mali sme rôzne možnosti, od kávy a čaju cez citrónovú limonádu až po tradičné moravské pečivo a rôzne druhy ovocia.

Od teórie k praxi

Po prestávke prezentácia pokračovala so zameraním na vyvažovacie ventily. Tieto ventily sú strategicky umiestnené na začiatku vykurovacieho systému, obvykle hneď za rozdeľovačom a slúžia na vyvažovanie prietoku. Tréneri zdôraznili dôležitosť správnej inštalácie, najmä pri väčších projektoch. Aj malé nedostatky môžu viesť k komplikovaným a nákladným úpravám v budúcnosti.

Následne sme prešli k vyvažovacím a regulačným ventilom nezávislým na tlaku, ktoré predstavujú alternatívne riešenie k vyvažovacím ventilom, najmä pre systémy s nižšími kapacitami. Tieto ventily eliminujú potrebu manuálneho vyvažovania a umožňujú presné nastavenia prietoku. Sú obzvlášť užitočné v systémoch s konštantným prietokom alebo s premenným prietokom s pohonmi.

Prezentácia sa na chvíľu zastavila, aby nám tréneri predstavili meracie zariadenie TA Scope. Rozdelili sme sa do menších skupín a vyskúšali sme si jeho základné funkcie, čím sme sa pripravili na jeho aplikáciu v neskorších fázach školenia. Prezentácia následne pokračovala diskusiou o výhodách a možnostiach využitia zariadenia TA Scope, ktoré spolupracuje s Dps-Visio a umožňuje meranie a monitorovanie rôznych parametrov v systéme.

Chutný obed a živá diskusia

Okolo poludnia sme si dali prestávku na obed. V centre Humpolca sme sa zoznámili s miestnou kuchyňou. Mali sme na výber rôzne jedlá, vrátane rozličných polievok, lososa, tradičnej Svíčkovej a klasiky ako Cordon Bleu. Počas obeda sme sa zapojili do živej diskusie o vykurovaní, ventilácii, najnovších technológiách odvetvia a kultúrnych špecifikách regiónu.

Od teórie k praktickému uplatneniu

Po zaujímavých prezentáciách sme prešli od teórie k praktickému cvičeniu. V školiacom centre bol nainštalovaný menší vykurovací systém pripomínajúci bytový dom so štyrmi poschodiami. Rozdelili sme sa do skupín po šiestich a pomocou nástroja TA Scope sme vypočítali vhodné nastavenia ventilov na každom poschodí, aby sme dosiahli požadovaný prietok. Toto praktické cvičenie nám ukázalo dôležitosť presného nastavenia ventilov a vyvažovania systému, hlavne z hľadiska zabezpečenia optimálnej účinnosti a efektívnosti.

Preskúmanie pokročilých riešení

V ďalšej časti školenia sme preskúmavali pokročilé riešenia. Naša pozornosť sa sústredila na nový ventil od výrobcu IMI, ktorý ponúkal vyvažovanie aj meranie. Tento inovatívny ventil dokázal na diaľku merať teploty vstupu a návratu, zdvih ventilu a tlakový pokles. Okrem toho umožňoval nastavovať prietok, kapacitu, polohu, delta T a obmedzenia spätného toku. Zhromaždené údaje sa dajú sledovať v rôznych intervaloch, takže sú zdrojom cenných poznatkov pre rôzne aplikácie, od tepelných čerpadiel až po chladiace systémy.

Diskusia sa točila okolo vysokých cien tohto produktu, keďže išlo o novinku na trhu. Jeden z účastníkov však naznačil možnosť znižovania cien v dôsledku rastúcej konkurencie v budúcnosti.

Cesta domov

Keď sa deň začal chýliť ku koncu, okolo štvrtej popoludní sme sa vybrali na cestu späť domov. Popoludňajšia premávka v Brne nás trochu spomalila, čo nám umožnilo obdivovať miestnu krajinu. Našťastie sme si čoskoro našli správny rytmus a okolo šiestej sme úspešne zakončili náš deň na parkovisku pri Auparku, kde sme začali našu dobrodružnú cestu.

Záver

Naša vzdelávacia cesta do Humpolca bola bohatým zážitkom, ktorý kombinoval teoretické poznatky s praktickým uplatnením, spoznávaním nových ľudí a kultúrnych špecifík. Tento deň nám umožnil preskúmať detaily vykurovacích a ventilačných systémov, objaviť pokrokové technológie a budovať cenné kontakty v odvetví. 

Po návrate domov s novými poznatkami a zručnosťami sme si pripomenuli hodnotu celoživotného vzdelávania a význam spolupráce v neustále sa meniacom svete stavebníctva a inžinierstva.