Team MODIOR sa vzdelával v Nemecku

Oblasť architektúry a stavebníctva napreduje, spolu s pribúdajúcimi novými technológiami, míľovými krokmi a náš tím profesionálov – architektov, stavebných inžinierov a profesistov s nimi udržiava tempo. Našich kolegov podporujeme v tom, aby si neustále dopĺňali informácie o najhorúcejšie trendy a novinky v našom odbore. Umožňujeme im absolvovanie školení, prednášok, či konferencií a pravidelne navštevujeme veľtrhy.

Jednou z takýchto príležitostí bol popredný stavebný veľtrh BAU 2023 v Mníchove, na ktorom 2260 vystavovateľov zo 49 krajín predstavilo svoje novinky a nové trendy v stavebníctve. V priebehu 6 dní ju navštívilo neuveriteľných 190 000 návštevníkov.

Schuco 2

Dvojdňový vzdelávací pobyt zahájili naši kolegovia prednáškou firmy SCHÜCO, ktorá bola naším hostiteľom. Prezentácia nás uviedla do problematiky uhlíkovej stopy a riešení, ktoré prispievajú k jej minimalizácii. Cieľom vývoja v oblasti stavebníctva je dosiahnuť klimatickú neutralitu stavby vo všetkých jej fázach, počnúc návrhom, cez výstavbu a prevádzku budovy až po recykláciu.

Jedným z takýchto riešení, ktoré bolo súčasťou expozície, je napríklad moderná zelená fasáda Schüco AF UDC 80 Green Façade. Táto dynamická modulová fasáda, umožňujúca veľkú variabilitu pri návrhu štruktúry fasády so živou zeleňou, sa vyznačuje moderným vzhľadom a má veľký potenciál využitia v oblastiach s vysokou koncentráciou zastavanosti.

Pri prehliadke 18 výstavných pavilónov so stánkami firiem z celého sveta kolegovia získali komplexný obraz o aktuálnych trendoch a smerovaní stavebníctva, ako aj množstvo nových kontaktov, ktoré sú teraz prínosom pre našu prácu.

Schuco 3

Ďalšie články

Zelené strechy a ich prínos pre udržateľný rozvoj moderných stavieb

Ako sa ekologické stavebné materiály stávajú kľúčom k lepšej budúcnosti

Biophilic design: Ako príroda ovplyvňuje modernú architektúru

Školenie o vykurovacích systémoch v IMI Hydronic Engineering