Naši kolegovia sú pre nás na prvom mieste, rovnako ako klienti.

o-nas-foto-zrezane

jednotka

Buď jednotka

Uvedomujeme si, že zamestnanec je len taký dobrý aká dobrá je spoločnosť, v ktorej pracuje. My máme dlhodobú ambíciu byť najlepší. Aj preto, s každým kolegom v našich tímoch neustále pracujeme na tom, aby bol každým dňom lepším. Tento prístup nás veľmi motivuje a ako spoločnosť nás posúva v raste.

Stážista

Projektant

Hlavný
inžinier

Manažér
oddelenia

Riaditeľ

Stážista


Získaj prax už počas štúdia. Najskôr prejdeš tréningom. Následne ťa budeme zapájať do reálnych projektov, pod vedením skúsených kolegov. Neboj sa, úlohy ti nastavíme, tak aby si ich popri škole stíhal. Zisti už na škole ako to funguje v praxi.

Projektant


Budeš súčasťou tímu, budeš sa veľa učiť a pracovať, budeme rozvíjať tvoje schopnosti od softvéru až po technické riešenia, ktoré sa uplatňujú v praxi. Ale neboj sa, nájdeš si čas aj na svoje koníčky. V našich tímoch pracuje množstvo zaujímavých ľudí, s ktorými budeš kooperovať a učiť sa od nich. Pridaj sa k nám.

Hlavný inžinier projektu


Dostaneš vlastný projekt a projektový tím, ktorý budeš riadiť. Budeš komunikovať s klientom, motivovať a kontrolovať zverení tím. Staneš sa odborníkom vo svojej oblasti, ktorého slovo má váhu. Rovnako sa budeš podieľať na vylepšovaní firemných procesov. Tvoja kariéra bude rásť.

Manažér oddelenia


Budeš perfektne ovládať firemné postupy a procesy. Staneš sa manažér divízie podľa tvojej špecializácie. Budeš mať na starosti kvalitu a vzdelávanie mladších kolegov. Budeš mať prehľad a riadiť celé oddelenie podľa tvojej špecializácie.

Riaditeľ


Tvoja práca bude viac komplexná. Staneš sa súčasťou tímu, ktorý rozhoduje o strategických riešeniach. Budeš riešiť prekážky, ktoré riešia naši ľudia a následne vytvárať globálne riešenia aby sa im predchádzalo. Kariérne budeš naozaj veľmi vysoko.

2-foto-modior-kariera-zrezane

komunikacia

Otvorená komunikácia

Projekty riadime cez dômyselný systém ERP, v ktorom každý vidí svoje aktuálne výsledky podľa pozície, ktorú vykonáva, či už projekt riadiš alebo sa na ňom spolupodieľaš. Spolupráca ľudí u nás funguje na otvorenej komunikácií, na faktoch, ktoré sú založené na dátach a na konštruktívnej spätnej väzbe.

firemne

Firemné akcie