Školenie o vykurovacích systémoch v IMI Hydronic Engineering

Minimalizovanie energetickej náročnosti budov, ktoré ide ruka v ruke so znižovaním uhlíkovej stopy objektov, je v súčasnom staviteľstve témou číslo jedna. Aby sme v našich projektoch dokázali čo najlepšie optimalizovať funkčnosť vykurovacích systémov a prispeli tak aj k úspornejšej a ekologickejšej prevádzke budov, zúčastnili sme sa školenia organizovaného spoločnosťou IMI Hydronic Engineerig v Humpolci.

IMI Hydro 2

Školenie nás naučilo, ako je možné správnym vyvážením vykurovacej sústavy ušetriť na počiatočnej cene komponentov, akými sú napr. obehové čerpadlo alebo veľkosť vykurovacích telies, aj ako je možné optimalizovať režijné náklady počas životnosti stavby.

Dozvedeli sme sa, že vyvažovacie ventily je potrebné osádzať na začiatku vykurovacej vetvy hneď za rozdeľovačom, ďalej na pätách odbočiek hlavného rozvodu väčšinou pod stropom podzemného podlažia, a tiež, že je potrebné vyvážiť aj odbočky na každom podlaží. Vyvažovacie ventily sa taktiež používajú pri vzduchotechnických jednotkách. Ventily Stad (prívodné potrubie) a Stap (vratné potrubie) sa odporúča osádzať na všetky väčšie stavby ako rodinný dom, keďže bez nich je následné vyregulovanie celej sústavy mimoriadne náročné alebo nemožné. Vynechanie ventilu na päte stupačky v snahe ušetriť na nákladoch tak môže vo výsledku viesť k predraženiu celej stavby.

Pri menších výkonoch sú vhodnou alternatívou k vyvažovacím ventilom Stad tlakovo nezávislé vyvažovacie a regulačné ventily. Pri nich odpadá nutnosť vyvažovania, keďže je možné na nich nastaviť maximálny prietok.

Po prezentácii meracích prístrojov TA Scope, ktoré umožňujú merať prietok, tlakovú stratu, nastavenie kv meraného ventilu a teplotu média, sme si prakticky vyskúšali meranie a vyvažovanie na vykurovacej sústave inštalovanej priamo v školiacom stredisku, simulujúcej jednu vykurovaciu vetvu v bytovom dome so 4 podlažiami.

IMI Hydro

Popri nadobudnutí cenných odborných vedomostí sme si počas tejto jednodňovej exkurzie za poznaním stihli užiť atmosféru stredočeského mesta Humpolec, vrátane krátkej obhliadky historického centra a ochutnávky tradičnej českej kuchyne.

Ďalšie články

Biophilic design: Ako príroda ovplyvňuje modernú architektúru

Rovnosť príležitostí: Ako otvárame dvere ženám do sveta architektúry

Team MODIOR sa vzdelával v Nemecku

Ako BIM mení pravidlá hry v architektúre: Prekročte hranice možného